Stacje transformatorowe

Produkcja metalowa

Nowelizacja z dnia 13.05.2016 r. ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe kryteria oceny wyboru oferty.

Twoja oferta przetargowa z wnętrzową stacją transformatorową ICZ-E najlepiej będzie spełniała kryteria dotyczące oceny oferty poprzez spełnienie znowelizowanych kryteriów wyboru oferty :

  • – zastosowanie produktu innowacyjnego,
  • – obniżenia kosztów eksploatacji,
  • – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Powrót na górę