Stacje Transformatorowe

stacje-transformatorowe-dachowe

Produkcja Metalowa

produkcja-metalowa

Zaproszenie do udziału w seminarium pt:

Nominacja do tytułu: Polska Nagroda Innowacyjności 2017

Elektrobud S. A. uzyskała nominację do tytułu „Polska Nagroda Innowacyjności 2017” w kategorii: „Innowacyjna Firma”

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Nowelizacja z dnia 13.05.2016 r. ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe kryteria oceny wyboru oferty.

Twoja oferta przetargowa ze stacją transformatorową ICZ-E najlepiej będzie spełniała kryteria dotyczące oceny oferty poprzez spełnienie znowelizowanych kryteriów wyboru oferty :

– zastosowanie produktu innowacyjnego,

– obniżenia kosztów eksploatacji,

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami”, lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Przyznajmy sami, iż nie wygląda to ani ładnie ani estetycznie. Archaiczne kształty są dobre dla betonowych tworów konstrukcyjnych widywanych w filmach sf o tematyce postapokaliptycznej . Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej itd.  w prąd jest oczywista. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje transformatorowe - czytaj dalej ...

Stara idea instalacji stacji transformatorowej polega na wybudowaniu jej w obrębie działki i podłączeniu kablami średniego napięcia do sieci energetycznej, skąd następnie kablami niskiego napięcia prąd dostarczany jest do nas, czyli końcowego odbiorcy. Jest to rozwiązanie stare. Takie rozwiązania są stosowane w przypadku firm energetycznych dostarczających prąd. Dla nich nie liczy się opłacalność takiego typu rozwiązania i dostosowywanie go pod potrzeby konkretnego Klienta.  Do tej pory mało kto jednak zastanawiał się nad opłacalnością tego typu przyłącza..

Przy założeniu, iż stacja transformatorowa znajduje się w odległości 190 m od budynku, do którego mamy doprowadzić energię elektryczną, koszt podłączenia kabli niskiego napięcia (wliczając w to cenę zakupu kabli oraz ich ułożenia) wyniesie ok. 184 480,60 zł. Załóżmy teraz, że zakład pracuje 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.Na odcinku pomiędzy stacją transformatorową a zakładem produkcyjnym generujemy straty w zużyciu energii elektrycznej w wysokości 7 471,17 zł miesięcznie a 89 654,08 zł rocznie. W ciągu 10 lat daje to aż 896 540,83 zł straty.

Żyjemy w czasach, w których nasza świadomość ekologiczna jest cały czas poszerzana. Coraz częściej używamy żarówek energooszczędnych, budujemy domy pasywne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Naukowcy i inżynierowie cały czas szukają sposobu na zredukowanie zużycia bądź minimalizację strat w przesyle energii elektrycznej.

Jednym ze skutecznych sposobów jest zredukowanie do minimum odległości pomiędzy stacją transformatorową a np. zakładem produkcyjnym. Posuńmy się nawet o krok dalej – przenieśmy stację transformatorową do siedziby firmy, możliwie jak najbliżej maszyn i urządzeń. Niestety nie wszystkie stacje transformatorowe mogą być przeniesione do wnętrza budynków. Muszą one spełniać przede wszystkim jedną funkcję – być stacjami wnętrzowymi. Funkcję taką spełniają specjalistyczne stacje transformatorowe ICZ-E. Zastosowanie ICZ-E eliminuje konieczność zakupu drogich kabli niskiego napięcia, które zastępujemy tanimi kablami średniego napięcia. Załóżmy, iż wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E oddalona jest od sieci energetycznej o 190 m, wspomniany wyżej koszt podłączenia kabli średniego napięcia (czyli koszt zakupu oraz ułożenia) zmniejsza się do 41 675,10 zł. Dodatkowo bardzo ważną korzyścią jest redukcja strat w przesyle energii elektrycznej. Zakład pracujący 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu zmniejsza straty do kwoty 48,19 zł miesięcznie, co daje roczną kwotę strat w wysokości 578,27 zł. W okresie 10 lat da nam to kwotę 5782,70 zł. Różnica w zmniejszeniu strat w przesyle energii elektrycznej, jaką uzyskuje się przy wykorzystaniu wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E w porównaniu do standardowej stacji transformatorowej, jest diametralna.

Pośród wszystkich dostępnych na rynku stacji transformatorowych jedynie opatentowana wnętrzowa stacja transformatorowa spełnia wymagania przemysłu w obniżaniu kosztów stałych. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E (Inteligentne Centrum Zarządzania Energię) są produkowane przez polską firmę Elektrobud SA.

W odniesieniu do wspomnianej wcześniej estetyki należy zaznaczyć fakt, iż zabudowa stacji transformatorowej na hali produkcyjnej zwiększa możliwości zagospodarowania terenu oraz wpływa korzystnie na wygląd otoczenia i bezpieczeństwo. Cena wnętrzowych stacji transformatorowych ICZ-E jest porównywalna z cenami tradycyjnych stacji transformatorowych. Jakość stacji potwierdzona jest Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki w Warszawie nr 10/28/NBR/2011. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E zostały opatentowane pod numerem 14690 w Unii Europejskiej.  Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E realizują strategię Europa 2020 – gospodarka niskoemisyjna poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zostały również wyróżnione godłem „Eko-Inspiracja 2013” w kategorii produkt.

Dla każdego Klienta  firma Elektrobud SA jest w stanie wyliczyć wymierną korzyść finansową, którą uzyska klient, wybierając wnętrzową stację transformatorową ICZ-E. Zajmujemy się również pomocą przy uzyskiwaniu wszystkich wymaganych zgód. Nasz zespół projektowy z chęcią pomoże naszym Klientom stworzyć plan zagospodarowania wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E wewnątrz budynku czy też hali produkcyjnej.

Jeżeli posiadasz starą stację transformatorową, możliwa jest również jej modernizacja. Modernizacja stacji transformatorowych na pewno przyniesie wymierne korzyści finansowe.

Korzyści wynikające z zastosowania wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E:

  • – obniżenie kosztów budowy sieci energetycznej
  • – większe możliwości zagospodarowania terenu
  • – obniżenie kosztów stałych przedsiębiorstwa
  • – niezawodność zasilania
  • – produkt proekologiczny
  • – dostosowanie do teraźniejszych i przyszłych potrzeb

Elektrobud – produkcja i modernizacja stacji transformatorowych

Powrót na górę