wnętrzowa stacja transformatorowa 1

Nowoczesne wnętrzowe stacje transformatorowe

Nowoczesne kompaktowe stacje transformatorowe obejmują zespoły urządzeń, połączonych z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, które składają się na układ zdolny do transformacji energii elektrycznej ze średniego poziomu napięcia na niski (lub odwrotnie). Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E od Elektrobud S. A. zazwyczaj posiadają napięcia 6, 10, 15, 20 lub 30 kV. Tego typu kompaktowe stacje transformatorowe służą do zasilania:

  • osiedli mieszkaniowych w aglomeracjach miejskich;
  • osiedli podmiejskich oraz wsi;
  • zakładów przemysłowych;
  • parków oraz innych terenów rekreacyjnych;
  • jako tymczasowe zasilanie placów budowy.

Nowoczesna kompaktowa stacja transformatorowa może być z powodzeniem zlokalizowana wewnątrz hali produkcyjnej, a nawet na jej dachu, a nie przy granicy działki, jak to bywa w przypadku tradycyjnych stacji. Dzięki temu można znacznie zaoszczędzić metraż działki.

 

Kompaktowe stacje transformatorowe a normy prawne

Ogólne wymagania dla stacji transformatorowej określane są zazwyczaj przez operatora systemu dystrybucyjnego, który na prośbę Usługobiorcy dostarcza wytyczne, dotyczące standaryzacji stacji transformatorowych, które Usługobiorca planuje wybudować na terenie swojego przedsiębiorstwa czy zakładu. Sam proces projektowania i późniejszej budowy kompaktowych stacji transformatorowych musi być zrealizowany w zgodzie z wiedzą techniczną i aktami prawnymi (ustawami i rozporządzeniami) oraz z instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, którą Usługobiorcy dostarczył operator systemu dystrybucyjnego wraz z dokumentami technicznymi. Ponadto wszystkie stacje, w tym wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E od Elektrobud S. A. muszą spełniać inne wymagania, takie jak niezawodność pracy czy łatwość eksploatacji. Stacje transformatorowe powinny też pozwalać na rezerwowanie zasilania oraz umożliwiać rozbudowę trafostacji. Kompaktowe stacje transformatorowe, które zostały zaprojektowane i zbudowane przez specjalistów z firmy Elektrobud S. A., spełniają te wszystkie wymagania a ponadto są bezpieczne dla obsługujących stację. Inwestując w kompaktową stację transformatorową, pozwalasz sobie na niewielkie nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz liczne korzyści w przyszłości.

Kompleksowa oferta Elektrobud S. A., która kierowana jest zarówno dla właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz zakładów, jak i do osób prywatnych, zawiera stacje parterowe i piętrowe. Nowoczesna konstrukcja stacji transformatorowych została opatentowana przez Elektrobud. Stanowi innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu, ponieważ można ją dostosować do własnych potrzeb i np. wkomponować we właściwie dowolne miejsce wewnątrz obiektu lub na jego dachu. Nowoczesne wnętrzowe stacje transformatorowe do Elektrobud S. A. odpowiadają współczesnym energooszczędnym trendom, które pomagają przedsiębiorcom w powiększaniu kapitału ekonomicznego ich firmy. Stacja transformatorowa ICZ-E od Elektrobud jest proekologiczna i pozwala na widoczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

wnętrzowa stacja transformatorowa 2
DO GÓRY