Polityka prywatności i ciasteczka

Elektrobud S. A. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.elektrobud.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

 1. Zbieranie i wykorzystanie informacji
  Elektrobud S.A. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Elektrobud S.A. nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.
 2. Anonimowość
  Elektrobud S.A. informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, Elektrobud S.A. bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w Elektrobud S.A. standardów bezpieczeństwa. Elektrobud S.A. zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej Elektrobud S.A z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta. Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom.
 3. Ciasteczka
  Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy ciasteczek do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Elektrobud S.A. może używać ciasteczek do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.
 4. Zmiany w zasadach zachowania poufności
  Elektrobud. S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
 5. Prawa autorskie
  Projekt graficzny i logotypy używane w serwisie są własnością Elektrobud S.A. i nie mogą być kopiowane, powielane i wykorzystywane zarówno w częściach jak i w całości bez zgody właściciela. Zdjęcia i treści wykorzystywane w serwisie są własnością Elektorbud S.A.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrobud S.A. z siedzibą w: ul. Nowopolna 10, 67-400 Wschowa, Tel. +48 65 547 66 00, Fax. +48 65 547 66 09, e-mail: wschowa@elektrobud.pl
 • Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrobud Sp. z o. o. z siedzibą w: Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa, Tel. +48 65 547 66 00, Fax. +48 65 547 66 09, e-mail: wschowa@elektrobud.pl
 • Elektrobud S. A. oraz Elektrobud Sp. z o. o. powołały Inspektora ochrony Danych w osobie Pana Marcina Malanowskiego, tel. +48 65 547 66 03, e-mail: marcin.malanowski@elektrobud.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią.
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, zbieraniu ofert handlowych od dostawców, kontaktach handlowych oraz administracyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (na stronie internetowej za pośrednictwem ciasteczek).

Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem:

Elektrobud S. A.

DO GÓRY