energooszczędna stacja transformatorowa 1

Energooszczędne stacje transformatorowe

Stacja transformatorowa zwana też trafostacją lub stacją trafo to rodzaj stacji elektroenergetycznej, która służy do rozdzielania energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. Wyposażona jest zazwyczaj w transformatory lub przekładniki, które zamieniają prąd przemienny na stały i odwrotnie prąd stały na przemienny. Stacja transformatorowa to zespół urządzeń, które znajdują się w jednym pomieszczeniu czy ogrodzeniu. Obudowy, w których najczęściej znajdują się energooszczędne stacje transformatorowe, powinny być wyposażone w wentylację oraz ogrzewanie, które będzie sterowane przez termostat i filtry powietrza. Takie zabezpieczenia uchronią np. ulokowaną na dachu stację przed wpływami umiarkowanego klimatu.

Bardzo ważne jest, aby energooszczędne stacje transformatorowe od Elektrobud S. A. były utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, dlatego powinny być one cyklicznie poddawane dokładnym oględzinom, przeglądom, konserwacjom i w razie potrzeby również remontom tak samo, jak pomiarom i próbom eksploatacyjnym. Uważnych oględzin energooszczędnej stacji transformatorowej powinno się dokonywać nie rzadziej niż raz na rok, dokładnych oględzin w pełnym zakresie co najmniej co 5 lat. Jeśli energooszczędne stacje transformatorowe od Elektrobud S. A. narażone są na różnego rodzaju szkodliwe czynniki atmosferyczne, takie jak deszcze czy mrozy, które mogą mieć na nie niszczący wpływ – nie rzadziej niż raz na rok.

DO GÓRY