Wykonywanie prac pod klucz - projekt i wykonawstwo

  • budowa GPZ (rozdzielnia napowietrzna 110 kV)
  • budowa fundamentów blokowych pod słupy kratowe i rurowe
  • budowa mis olejowych pod transformatory mocy
  • budowa napowietrznych linii WN 110 kV
  • budowa napowietrznych linii SN
  • układanie linii kablowych SN
  • budowa rozdzielni SN
  • budowa rozdzielni nn
  • budowa kontenerów i stacji transformatorowych
  • posiadamy certyfikaty PN-EN 1090 i PN--EN ISO 3834 - spawalnictwo
usługi energetyczne

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Przebudowa dwutorowej linii 110 kV Miłosna – Otwock wraz z montażem przewodu OPGW. Długość linii 12km, 46 stanowisk słupowych

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

Wymiana przewodu odgromowego na przewód odgromowy OPGW na linii 110 kV w relacji SE Morzyczyn – GPZ Chociwiel – GPZ Węgorzyno ( długość linii 67,178 km )

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

Wymiana przewodu odgromowego na przewód odgromowy OPGW na linii 110 kV w relacji GPZ Chojna – GPZ Bielin – GPZ Dębno ( długość linii 37,311 km )

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

Wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110 kV S-167/S-168 relacji R-Boguszów - Porici dł. 22 km

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Budowa dwóch pól liniowych 110 kV w GPZ Grodzisk Maz. na podstawie dokumentacji techniczno-prawnej z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Projekt i przebudowa sekcji skrzyżowaniowej z rzeką Bug linii 110 kV Węgrów – Małkinia wraz z montażem przewodu OPGW (około 5,6 km)

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych dla zadania: Przystosowanie napowietrznej linii 110 kV relacji Działoszyn – Rębielice do pracy przewodów fazowych przy temperaturze +80⁰C (odcinek od słupa nr 126 do stacji Działoszyn)

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych dla zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Odlewnia – Skierniewice w celu dostosowania linii napowietrznej 110 kV do temperatury pracy przewodów fazowych przy temperaturze +80⁰C

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Będzinie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo – prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa traktu światłowodowego w relacji GPZ Kądzielów – GPZ Argentyna (około 4,5 km)

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Będzinie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo – prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa traktu światłowodowego w relacji GPZ Mysłowice – GPZ Ostrogórska

TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu

Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-122 Bielany Wrocławskie - GPZR-192 Żórawina - GPZR-40 Strzelin (około 14 km OPGW)

PSE – Południe S.A.

Wymiana izolacji (typu VKLS 75/21) w rozdzielni 400 kV i w polach 110 kV transformatorów 400/110 kV wraz z wykonaniem dwupunktowego zawieszenia łańcuchów ŁO2 na bramkach transformatorowych – II etap w SE Rokitnica

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy

Budowa „pod klucz” traktu światłowodowego na linii napowietrznej 110 kV S-410 relacji stacja 220/110 kV Polkowice – stacja 110 Rudna Główna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (około 2 km)

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy

Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-432 Pawłowice - Przybków do temperatury pracy przewodów roboczych +80 st. C

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra

Podwykonawstwo dla: ELEKTRA Sp. z o.o.: Budowa pola liniowego 110 kV w stacji 110/20 kV GPZ

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra

Podwykonawstwo dla: ELEKTRA Sp. z o.o. : Montaż oraz odrutowanie szaf kablowych rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Lesniów

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy

Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-467 oraz S-467A do temperatury pracy przewodów roboczych +80 oC.

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy

Dostosowanie linii napowietrznej 110 kV S-425 relacji: Sieroszowice-Jakubów do temperatury pracy przewodów roboczych +80 oC.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wymiana linki odgromowej na linkę odgromową skojarzoną ze światłowodem w standardzie OPGW wraz ze wzmocnieniem słupów na istniejącej linii 110 kV w relacji Leszno Gronowo – Wschowa (ok.21 km)

TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV S-170 relacji Leśnica – Wrocław Zachód .W zakres zadania wchodziła wymiana przewodu odgromowego na OPGW. (ok. 11 km)

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy

Projekt i modernizacja linii napowietrznej 110 kV S-402 relacji: Polkowice - Przylesie - (dobudowa drugiego toru) na odcinku od stacji 110/5 kV Lubin Główny do stacji 110/6 kV Lubin Wschodni

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

Wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: 1. R-Lądek – wymiana wyłączników 110kV – 3 szt. 2. R-Lądek – wymiana izolacji oraz szyn zbiorczych 110kV 3.R-Lądek – wymiana zabezpieczeń odległościowych i różnicowych

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.

„Wymiana 10 szt. odłączników na rozdzielni 110 kV” w skład którego wchodziło: - demontaż istniejących odłączników 110kV - renowacja podpór żelbetowych odłączników - montaż 8 szt. trójbiegunowych odłączników napowietrznych

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań

GPZ Wschowa – modernizacja zabezpieczeń SN w 32 polowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV - demontaż obwodów wtórnych i zabezpieczeń 19 pól -dostawa, montaż i uruchomienie 19 pól

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie Spółka Akcyjna

Budowa linii napowietrznej 110 kV zasilającej Odkrywkę Tomisławice relacji stacja SGs-4 – stacja SGs-7 o długości 15,668 km wraz z kablem optotelekomunikacyjnym

Tauron Kraków

Wymiana przewodu OPGW na linii 110 kV relacji GPZ Skawina Huta , GPZ Borek Szlachecki, GPZ- Zator

PGE Warszawa

„Opracowanie dokumentacji techniczno prawnej oraz robota budowlana w zakresie modernizacji napowietrznej linii 110kV Legionowo – Wieliszew”

PGE Warszawa

Modernizacja linii 110 kV Piaseczno - Góra Kalwaria 1 w formule "pod klucz"

Tauron Będzin

Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo - prawnej dla budowy linii 100 kV relacji : Odczep z linii 110 kV Libiąż-Dwory do stacji 110/6 kV Janina oraz realizacja na jej podstawie robót

Tauron Będzin

Budowa tarktu śwaitłwsowodwego OPGW 72 J w relacji Centrala OBD-GPZ Będzin - GPZ Środula-GPZ Dańdówka-GPZ Mysłowice wraz z dokumnetajca projektową

ENEA Poznań

Pzebudowa linii 110 kV relacji Kościan- Widziszewo-Smigiel

ENERGA Kalisz

Projekt i uzyskanie służebności przesyłu: Przebudowa/modernizacja dwutorowej linii 110 kV z torami Ostrów - Piwonice i Ostrów Kalisz Zachód

PGE Białystok

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wymiany izolacji i przewodu OPGW w linii napowietrznej 110KV relacji Jantar - Wizna

EWE Międzyrzecz

Projekt i wykonawstwo sieci gazowej w gminie Jerzmanowa

Energa Toruń

Wymiana przewodu Węgrowo - Kwidzyn Celuloza

ZWSE RZeszów

JAS-GRU Zamówienie z ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. - Naciągi.

ENERGA OPERATOR Płock

Wykonanie przebudowy lini WN GPZ Radziwie - GPZ Góry w związku z dostosowaniem linii do temp. 80 stopni C

PGE Warszawa

Modernizacja linii 110 kV Pruszków - Gąsin w formule pod klucz

PGE Warszawa

Wymiana słupa i przewodów na linii 110 kV Maków Mazowiecki - Pułtusk

PGE Warszawa

Awaryjna wymiana uszkodzonego przewodu roboczego jednej fazy w sekcji 22-23 na linii 110 kV Pilawa - Garwolin

PGE Łódź

Wymiana przewodu odgromowego AFL na OPGW na linii 110 kV w relacji stacja 220/110/15 kV Piotrków – st. 110/15 kV Pioma”

PGE Łódź

Wymiana przewodu odgromowego AFL na OPGW na linii 110 kV w relacji stacja 110/15 kV Rogowiec Stary – stacja 110/15 kV Piaski

Tauron Kraków

Wymiana przewodu OPGW na linii 110 kV relacji GPZ Skawina Huta , GPZ Borek Szlachecki, GPZ- Zator

PGE Warszawa

„Opracowanie dokumentacji techniczno prawnej oraz robota budowlana w zakresie modernizacji napowietrznej linii 110kV Legionowo – Wieliszew”

PGE Warszawa

Modernizacja linii 110 kV Piaseczno - Góra Kalwaria 1 w formule "pod klucz"

Tauron Będzin

Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo - prawnej dla budowy linii 100 kV relacji : Odczep z linii 110 kV Libiąż-Dwory do stacji 110/6 kV Janina oraz realizacja na jej podstawie robót

Tauron Będzin

Budowa tarktu śwaitłwsowodwego OPGW 72 J w relacji Centrala OBD-GPZ Będzin - GPZ Środula-GPZ Dańdówka-GPZ Mysłowice wraz z dokumnetajca projektową

ENEA Poznań

Pzebudowa linii 110 kV relacji Kościan- Widziszewo-Smigiel

ENEA Szczecin

Dostosowanie przesęł linii 110 kV na terenie RD Szczecin - 24 zadania

ENERGA Kalisz

Projekt i uzyskanie służebności przesyłu: Przebudowa/modernizacja dwutorowej linii 110 kV z torami Ostrów - Piwonice i Ostrów Kalisz Zachód

PGE Białystok

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wymiany izolacji i przewodu OPGW w linii napowietrznej 110KV relacji Jantar - Wizna

PGE Warszawa

Prace na linii elektroenergetycznej 110 kV Wyszków - Baczki

PGE Warszawa

Prace na linii elektroenergetycznej 110 kV Legionowo - Legionowo B

EWE Międzyrzecz

Projekt i wykonawstwo sieci gazowej w gminie Jerzmanowa

PGE Łódź

Modernizacja linii 110 kV Becłchatów - Piaski

Energa Toruń

Wymiana przewodu Węgrowo - Kwidzyn Celuloza

PGE Łódź

Modernizacja linii 110 kV Bełchatów - Pioma

PGE Górnictwo i Energetyka Bogatynia

Zakup przewoźnych stacji transformatorowych

ZWSE RZeszów

JAS-GRU Zamówienie z ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. - Naciągi.

Sprężarka

SULLAIR S88

Wózek widłowy TOYOTA

7FDA50-17510

Mini Koparka

CAT 226B

Wciągarka

TESMEC z rejestratorem siły uciągu DLR300 model ARS510

Karczownik zaciągnikowy

FP-01T, nr fabr. 0177

Wciągarka

TESMEC ARS 403, nr seryjny: 4491

Hamownik

TESMEC FRS 301, nr seryjny: 4799

Sprężarka

Silent 3935

Łuparka ciągnikowa

POLEXIM WOMBAT 14, nr fabr.: x100

Podnośnik koszowy

WUMAG WT425, nr fabr.11425111

Kosiarka tylna-boczna CLAAS DISCO 3050

CLAAS DISCO 3050, nr fabr.63809325

Zagęszczarka rewersyjna

WEBER - CR 7-14 CCD

Żuraw samochodowy samojezdny

Terex AC 55L

Koparka gąsienicowa

Caterpillar CAT 320E

koparko ładowarka

Caterpillar CAT 428E SNL02958

Ładowacz

STAL ROBUST F31 HDPM

ELEKTROBUD S.A.

Zatrudnienie: 50 osób

ELEKTROBUD SP. Z O. O.

Zatrudnienie: 33 osoby

DO GÓRY