Malarnia proszkowa ADAL

DODANO DNIA luty 15th  - DODANO W Park maszynowy

Malarnia proszkowa ADAL

Malarnia proszkowa

Malujemy proszkowo:

  • – stal czarną
  • – aluminium
  • – alucynk
  • – INOX

Pomalujemy proszkowo detale o maksymalnych gabarytach:

  • – dł. 6m
  • – szer. 1,35m
  • – wys. 2,5m

Malujemy proszkowo wszystkimi kolorami z palety RAL.

Dysponujemy farbami proszkowymi różnych producentów.

Nowoczesny obiekt malarni proszkowej, zapewnia uzyskanie wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej, na poziomie C4 (trwałość antykorozyjna powłoki 480 godzin w rozpylonej solance w komorze solnej). Jest to bardzo wysoka jakość dostępnych współcześnie malarni proszkowych, gwarantująca trwałość powłoki, zarówno pod względem podpełzania korozji, jak również trwałości kolorów z wybranego przez klienta koloru RAL (cała paleta). Nasza malarnia proszkowa w tym celu wykorzystuje innowacyjny sposób przygotowania powierzchni już na etapie mycia detalu, poprzez wykorzystanie konwersji cyrkonowej (naniesienie na umyty, odtłuszczony metal powłoki nanoceramicznej). Malowane proszkowo detale w ten sposób uzyskują wstępną powłokę zabezpieczającą już przed naniesieniem zabezpieczenia właściwego (proszku), co powoduje zwiększenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

malarnia proszkowa - myjka

Myjka malarni proszkowej sterowana jest automatycznie, włącznie z dozowaniem chemii oraz oscylacją trawers w trakcie natrysku, co gwarantuje równomierną obróbkę mytych detali, a także ich nanozabezpiecznie. Należy wspomnieć, że przy wstępnym przygotowaniu detali do malowania proszkowego ważnym jest mycie detali w niezanieczyszczonym medium jakim jest woda sieciowa chemicznie wzbogacona środkami myjącymi oraz woda zdemineralizowana – w naszej malarni proszkowej dzięki zastosowaniu szeregu filtrów oraz odolejaczowi wyposażonemu w układ płyt lamelowych, dzięki któremu oddzielane są sekwestranty i substancje olejopodobne.

Na jakość zabezpieczenia antykorozyjnego metalu malowanego w naszej malarni proszkowej na znaczący wpływ wysoka jakość zastosowanych pistoletów natryskowych (aplikacja proszku) oraz fakt całkowicie odseparowania gniazda malarni proszkowej (nanoszenia proszku) od czynników zewnętrznych. Gniazdo aplikacyjne jest zamkniętym pomieszczeniem, co wpływa na możliwość dokładnego naniesienia proszku na elementy metalowe, bez zagrożeń zainfekowania powłoki przez ciała obce, w tym pył i kurz.

Malarnia proszkowa - piec

Malarnia proszkowa wyposażona jest w piec polimeryzacji, który pomieści detale długości 6 mb. Wyposażony jest on w szereg czujników dających możliwość zadania żądanej temperatury ( w zależności od karty charakterystyki farby proszkowej). Gwarantuje również równomierny rozkład temperatury na całej jego długości, co wpływa na jakość uzyskiwanej powłoki antykorozyjnej (równomiernie spolimeryzowana farba proszkowa na całej długości nawet najdłuższych detali).

W związku z dbałością o środowisko naturalne, nasza malarnia proszkowa wyposażona jest w oczyszczalnię ścieków, gwarantującą brak możliwości wydostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń. Jest to spójne ze standardami CRS (Corporate Social Responsibility).

Wydajność, jakość powłok oraz stopień zabezpieczenia antykorozyjnego uzyskiwanego w malarni proszkowej, kontrolowana jest na bieżąco przez personel, dzięki wyposażeniu w sprzęt laboratoryjny.

Nasza malarnia proszkowa w chwili obecnej jest na etapie weryfikacji certyfikacyjnej światowego producenta farb proszkowych, w zakresie uzyskania certyfikatu architektonicznego.

Linia malarni proszkowej spełnia wytyczne architektoniczne stowarzyszenia QUALICOAT.

Powrót na górę