Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E – materiały dla projektanta

materiały dla projektanta

Informacje ogólne

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest innowacyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i innych odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej po stronie średniego napięcia.

Stacja transformatorowa jest przeznaczona do zabudowy na hali produkcyjnej, w szpitalach, hotelach, marketach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Dla obiektów istniejących należy przeliczyć spodziewany zysk finansowy w wyniku zmiany sposobu zasilania.

Sposób zasilania – rozwiązanie tradycyjne

Z betonowej stacji transformatorowej, zlokalizowanej w granicy działki, jest zasilana hala produkcyjna.

rozwiązanie tradycyjne
rozwiązanie tradycyjne - schemat

Sposoby zasilania – rozwiązanie nowoczesne

Wnętrzowa stacja transformatorowa zabudowa jest na hali produkcyjnej, w pomieszczeniach technicznych, piwnicy, itp.

rozwiązanie nowoczesne
rozwiązanie nowoczesne - schemat

Inne sposoby zasilania:

inny sposób zasilania 1
inny sposób zasilania 2

Zasilanie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

zasilanie 1
zasilanie 3
zasilanie 2

ZKSN – złącze kablowe średniego napięcia

RW.. – rozdzielnica wewnętrzna

p.poż. – przycisk przeciw-pożarowy

Zasilanie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

W granicy działki projektuje się złącze kablowe ZK SN konsumentowe.

Złącze kablowe ZK SN jest wyposażone w rozdzielnicę średniego napięcia o konfiguracji:

 • – pole liniowe
 • – pole pomiaru energii
 • – pole potrzeb własnych (opcja)
 • – pola transformatorowe
 • – tablica pomiarowa

Z pola transformatorowego złącza kablowego ZK SN linią kablową SN zasila się wnętrzową stację transformatorową ICZ-E.

Ze złącza ZK SN można zasilić do 10 wnętrzowych stacji transformatorowych ICZ-E.

Wnioski

Zastosowanie nowoczesnego zasilania zakładu produkcyjnego poprzez stację transformatorową ICZ-E daje wymierne korzyści w postaci:

 • – obniżenie kosztów budowy sieci elektroenergetycznej w doprowadzeniu energii elektrycznej do maszyn, urządzeń poprzez zmniejszenie długości, ilości i przekrojów kabli niskiego napięcia,
 • – obniżenie comiesięcznych kosztów eksploatacyjnych poprzez ograniczenie do minimum strat cieplnych w przesyle energii elektrycznej poprzez zmniejszeniu długości kabli zasilających.

W programie obliczeniowym „Wymierne korzyści finansowe” wyliczamy spodziewany zysk finansowy dla Użytkownika wynikający z obniżenia kosztów budowy i eksploatacji wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E zabudowanej na hali produkcyjnej, w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem – betonową stacją transformatorową zabudowaną w granicy działki.

Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

Piętrowa
wysokość – 4,5 m     szerokość – 3,0 m     głębokość – 1,6 m

piętrowa stacja transformatorowa

Parterowa

wysokość – 2,4 m     szerokość – 2,6 m     głębokość – 2,3 m

parterowa stacja transformatorowa

Parametry techniczne wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest produkowana w typoszeregu 100, 250, 400, 630, 800 kVA . Jest urządzeniem kompaktowym mogącym zawierać w sobie cztery zintegrowane elementy tworzące jedną całość:

 • – rozdzielnicę średniego napięcia,
 • – transformator żywiczny zgodny z normą Eco Design EU 548/2014
 • – rozdzielnicę niskiego napięcia,
 • – baterię kondensatorów.

Transformator SN/nN

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E standardowo wyposażona jest w transformator żywiczny produkcji np.: ABB, Siemens, Schneider, zgodny z normą Eco Design EU 548/2014.

Transformator wykonany jest w klasie palności F1.

Transformator wyposażony jest w 3 termosondy PT100, umieszczone w kolumnach transformatora przy jego rdzeniu. Przekaźnik (sterownik) temperaturowy monitoruje na bieżąco temperaturę, a w przypadku jej przekroczenia aktywuje wentylację mechaniczną.

Transformator we wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E montowany jest na wibroizolatorach, skutecznie eliminując przenoszenie się drgań na obudowę stacji.

Rozdzielnica średniego napięcia

We wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E można zabudować rozdzielnicę średniego napięcia o standardowej konfiguracji pól odpowiadającej właściwością projektu. Rozdzielnica średniego napięcia jest produkowana na podzespołach firmy np.: ABB, Siemens, Schneider.

Standardowe pola rozdzielnicy SN:

 • – pole liniowe
 • – pole pomiarowe
 • – pole transformatorowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym lub wyłącznikiem

Pomiędzy rozłącznikiem, uziemnikiem a drzwiami przedziału kablowego zabudowana jest automatyczna blokada działająca na zasadzie wykluczenia.

Blokada realizuje następującą sekwencję łączeń:

 • – zamknięcie przedziału kablowego
 • – otwarcie uziemnika
 • – zamknięcie rozłącznika

Taka konfiguracja łączeń zabezpiecza personel obsługi przed wykonaniem czynności łączeniowych w nieprawidłowej kolejności.

We wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, stosuje się zarówno rozłączniki z uziemnikami w izolacji gazu SF6 (liniowe oraz transformatorowe), jak również wyłączniki próżniowe. Wyłączniki próżniowe wyposażane są w autonomiczne przekaźniki zabezpieczeniowe, realizujące funkcje ochrony transformatora, linii kablowej od przeciążeń, zwarć jak również zwarć doziemnych.

We wnętrzowej stacji ICZ-E połączenie rozdzielnicy SN z transformatorem SN/nN wykonane jest kablem 3 x YHAKXS 12/20 kV. Kabel jest zakończony obustronnie głowicami prostymi, ekranowanymi.

Rozdzielnica niskiego napięcia 0,4 kV

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E standardowo wyposażona jest w:

 • – wyłącznik główny, dobrany do mocy transformatora z przekaźnikiem zabezpieczeniowym L, I
 • – 10 rozłączników bezpiecznikowych listowych jako odpływy o wielkościach 630A, 400A, 250A, 160A

Wyłącznik przeciw pożarowy

W przypadku wystąpienia pożaru na obiekcie, wyłączenie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, realizowane jest za pomocą przycisku przeciw pożarowego. Następuje odcięcie napięcia zasilającego wnętrzową stację transformatorową ICZ-E. Wyłączenie napięcia realizowane jest poprzez otwarcie rozłącznika:

 • – w polu liniowym rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej ICZ-E

lub

 • – w złączu kablowym ZK SN konsumentowym

W pierwszym przypadku linia kablowa SN zasilająca pozostaję pod napięciem.

Przy stacji transformatorowej należy ustawić gaśnicę energetyczną (gaśnica energetyczna służy do gaszenia urządzeń i aparatów energetycznych znajdujących się pod napięciem np.: GP6x ABC/E, 6 kg, maks. nap. gaszonego urządzenia 245 kV) oraz koc gaśniczy.

Uziemienie ochronne i robocze

Do wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E należy wprowadzić uziemienie ochronne i robocze.

 • – uziemienie ochronne PE jest prowadzone wspólnie z kablem SN
  na drabince kablowej za pomocą bednarki FeZn 25×4. Należy przyłączyć je do głównej
  szyny uziemiającej.
 • – uziemienie robocze N również jest prowadzone wspólnie z kablem SN
  na drabince kablowej, na izolatorach, za pomocą bednarki FeZn 25×4. Należy przyłączyć je do punktu neutralnego transformatora.

Zaleca się wykonanie uziemienia roboczego N przewodem typu Lgy 70 w stacji transformatorowej.

W komorze transformatora są zabudowane trzpienie kulowe do zakładania uziemiaczy przenośnych, oraz wskaźnik obecności napięcia po stronie SN.

Dane techniczno-projektowe

 • – zgodnie z kwalifikacją odporności pożarowej, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 § 212, ustęp 4 wnętrzowa stację transformatorową ICZ-E kwalifikuje się do klasy odporności pożarowej E
 • – dla wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E nie trzeba wyznaczać strefy pożarowej, stacja może być zlokalizowana w dowolnym miejscu na obiekcie
 • – stacja transformatorowa ICZ-E ma przygotowane miejsca przygotowane do przyłączenia zewnętrznych kanałów wentylacji wymuszonej (nawiewnej / wywiewnej)
 • – miejsce na zabudowę układu SZR w stacji transformatorowej ICZ-E dla potrzeb zasilania rezerwowego oraz przyłączenia agregatu prądotwórczego
 • – miejsce na zabudowę zdalnego monitoringu, wizualizacji stacji transformatorowej tj. pobór mocy, zdalne otwarcie/zamknięcie wyłącznika głównego, wyłączenie napięcia, „zrzut mocy”,
 • – obudowa stacji transformatorowej ICZ-E jest wykonana w stopniu od IP41 do IP54
 • – metalowa obudowa stacji transformatorowej ICZ-E nie emituje promieniowania elektromagnetycznego
 • – zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327, z dnia 12 kwietnia 2002 r. poziom hałasu i drgań nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających w sąsiedztwie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

Parametry elektryczne wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

[table id=9 responsive=scroll /]

Tabela doboru wkładek bezpiecznikowych dla rozłącznika bezpiecznikowego

[table id=10 responsive=scroll /]

* – wkładki bezpiecznikowe typu HH produkcji SIBA.

Schematy ideowe

schemat ideowy 1
schemat ideowy 2
schemat ideowy 3

Montaż stacji transformatorowej ICZ-E

Montaż i uruchomienie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E wykonywany jest przez wyspecjalizowany zespół pracowników producenta stacji.

Certyfikat zgodności

Certyfikat Instytutu Elektrotechniki - pierwsza strona
Certyfikat Instytutu Elektrotechniki - druga strona
Powrót na górę