Patenty

Patenty zagraniczne

patent

Patenty polskie

W Urzędzie Patentowym RP został zgłoszony wniosek o opatentowanie wynalazku pt.:

Sposób zasilania, z przyłączy średniego napięcia, urządzeń elektrycznych zainstalowanych we wnętrzach budynków lub budowli oraz zintegrowany punkt zasilania urządzeń eklektycznych zainstalowanych we wnętrzach budynków lub budowli.

Celem wynalazku jest obniżenie kosztów budowy sieci energetycznej niskiego napięcia i rozprowadzeniu jej do maszyn i urządzeń, przy redukcji do niezbędnego minimum powierzchni potrzebnej do jej zabudowy. Stosowanie sposobu również redukuje do minimum straty energii związanej z jej przesyłem do maszyn i urządzeń.
W/w sposób zasilania zastosowany został w nowatorskiej przemysłowej stacji transformatorowej ICZ-E projektowanej w typoszeregu od 100 kVA do 800 kVA.

Powrót na górę