Nota Prawna

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest własnością firmy Elektrobud i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z wyjątkiem miejsc, w których zostało to wyraźnie zaznaczone, żadne informacje ze stron firmy Elektrobud nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Elektrobud udzielonej na piśmie, bądź bez podania źródła tych informacji. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych Elektrobud stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego zostały podane właściwie. Elektrobud nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem bazowania na tych informacjach. Elektrobud nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Elektrobud informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Elektrobud i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: administrator@elektrobud.pl lub na adres firmy: Elektrobud, ul. Nowopolna 10, 67-400 Wschowa tel. +48 65 547 66 00, fax + 48 65 547 66 09.

Firma Elektrobud zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Powrót na górę