Malowanie proszkowe

malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe – usługa świadczona na nowoczesnym obiekcie, zapewnia uzyskanie wysokiej jakości powłoki antykorozyjnej, na poziomie C4 (trwałość antykorozyjna powłoki 480 godzin w rozpylonej solance w komorze solnej). Jest to bardzo wysoka jakość malowania proszkowego dostępnych współcześnie technologii , gwarantująca trwałość powłoki, zarówno pod względem podpełzania korozji, jak również trwałości kolorów z wybranego przez klienta koloru RAL (cała paleta). Nasza usługa malowania proszkowego, aby osiągnąć tak wysoki stopień antykorozyjności wykorzystuje innowacyjny sposób przygotowania powierzchni już na etapie mycia detalu, poprzez wykorzystanie konwersji cyrkonowej (naniesienie na umyty, odtłuszczony metal powłoki nanoceramicznej).
Malowane proszkowo detale uzyskują wstępną powłokę zabezpieczającą już przed naniesieniem zabezpieczenia właściwego (proszku), co powoduje zwiększenie zabezpieczenia antykorozyjnego. Aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt, malowanie proszkowe musi być poprzedzone szeregiem czynności przygotowujących deltal.

Malujemy proszkowo:

  • stal czarną
  • aluminium
  • alucynk
  • INOX

Pomalujemy proszkowo detale o maksymalnych gabarytach:

  • dł. 6m
  • szer. 1,35m
  • wys. 2,5m

Malujemy proszkowo wszystkimi kolorami z palety RAL. Dysponujemy farbami proszkowymi różnych producentów.

Linia malarni proszkowej spełnia wytyczne architektoniczne stowarzyszenia QUALICOAT.
Myjka malarni proszkowej sterowana jest automatycznie, włącznie z dozowaniem chemii oraz oscylacją trawers w trakcie natrysku, co gwarantuje równomierną obróbkę mytych detali, a także ich nanozabezpiecznie. Należy wspomnieć, że aby malowanie proszkowe było skuteczne, a powłoka antykorozyjna trwała, ważnym jest mycie detali w niezanieczyszczonym medium jakim jest woda sieciowa chemicznie wzbogacona środkami myjącymi oraz woda zdemineralizowana – w naszej malarni proszkowej uzyskujemy ten efekt dzięki zastosowaniu szeregu filtrów oraz odolejaczowi wyposażonemu w układ płyt lamelowych, dzięki któremu oddzielane są sekwestranty i substancje olejopodobne.
Na jakość zabezpieczenia antykorozyjnego metalu malowanego podczas malowania proszkowego na naszym obiekcie, na znaczący wpływ wysoka jakość zastosowanych pistoletów natryskowych (aplikacja proszku) oraz fakt całkowicie odseparowania gniazda malarni proszkowej, czyli miejsca właściwego gdzie następuje malowanie proszkowe (nanoszenia proszku) od czynników zewnętrznych. Gniazdo aplikacyjne jest zamkniętym pomieszczeniem, co wpływa na możliwość dokładnego naniesienia proszku na elementy metalowe, bez zagrożeń zainfekowania powłoki przez ciała obce, w tym pył i kurz i inne. Często na malarniach proszkowych spotykane są natryski otwarte, co powoduje, że powłoka uzyskiwana przez malowanie proszkowe zawiera zanieczyszczenia bezpośrednio wpływające na podpełzanie korozji już pod powłoką proszku. Traktując poważnie nasze usługi, zadbaliśmy o malowanie proszkowe w niemal sterylnych warunkach.
Malowanie proszkowe odbywa się na linii malarskiej wyposażonej w piec polimeryzacji, który pomieści detale długości 6 mb. Wyposażony jest on w szereg czujników dających możliwość zadania żądanej temperatury ( w zależności od karty charakterystyki farby proszkowej). Gwarantuje również równomierny rozkład temperatury na całej jego długości, co wpływa na jakość uzyskiwanej powłoki antykorozyjnej (równomiernie spolimeryzowana farba proszkowa na całej długości nawet najdłuższych detali).
W związku z dbałością o środowisko naturalne, nasza malarnia proszkowa wyposażona jest w oczyszczalnię ścieków, gwarantującą brak możliwości wydostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogą być efektem ubocznym malowania proszkowego na każdej linii malowania proszkowego. Jest to spójne ze standardami CRS (Corporate Social Responsibility).
Nasza malarnia proszkowa w chwili obecnej jest na etapie weryfikacji certyfikacyjnej światowego producenta farb proszkowych, w zakresie uzyskania certyfikatu architektonicznego.
Wydajność, jakość powłok oraz stopień zabezpieczenia antykorozyjnego uzyskiwanego w malarni proszkowej, kontrolowana jest na bieżąco przez personel, dzięki wyposażeniu w sprzęt laboratoryjny.