TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE:
- stacja transformatorowa znajduje się w granicach działki
- stacja podłączona jest do sieci energetycznej kablami SN
- pomiędzy stacją a budynkiem są ułożone kable nn
działka budowlanaStacja transformatorowa Zewnętrzna stacja transformatorowa Kabel SN Tani kabel średniego napięcia Kabel nn Drogi kabel niskiego napięcia
PRZEMYSŁOWA STACJA TRANSFORMATOROWA ICZ-E:
- stacja transformatorowa znajduje się w budynku
- stacja podłączona jest do sieci energetycznej kablami SN,
granice działkikabel SN Tani kabel średniego napięcia stacja transformatorowa ICZ-E Przemysłowa stacja transformatorowa ICZ-E
postawiona wewnątrz budynku
Założenia

[table id=5 responsive=scroll /]

[table id=6 responsive=scroll /]

Wyliczenia

Tradycyjna stacja transformatorowa

 • – Obliczony spadek napięcia wynosi: ΔU= 13,32 V
 • – Wyliczone straty dla przesyłu zapotrzebowanej mocy linii kablowej nn 0,4 kV
  o długości 190 m. : Pstr= 19,69 kW
 • – Średnia cena 1 kWh= 0,51 zł netto
 • – Zakład pracuje 31 dni w miesiącu po 24 godziny dziennie
 • – Strata w przesyle zamówionej mocy: Pstr= 14 649,36 kWh
 • – Wartość poniesionych strat w ciągu jednego miesiąca wynosi: 7 471,17 zł

Wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E

 • – Wyliczone straty dla przesyłu zapotrzebowanej mocy linii kablowej SN 15 kV
  o długości 190 m. : Pstr= 0,127 kW
 • – Średnia cena 1 kWh= 0,51 zł netto
 • – Zakład pracuje 31 dni w miesiącu po 24 godziny dziennie
 • – Strata w przesyle zamówionej mocy: Pstr= 94,488 kWh
 • – Wartość poniesionych strat w ciągu jednego miesiąca wynosi: 48,19 zł
Wartość Poniesionych Strat

[table id=7 responsive=scroll /]

[table id=8 responsive=scroll /]

Wartość strat (netto) poniesionych miesięcznie

Tradycyjna stacja Transformatorowa 7471.17zł
Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E 48.19zł

Wartość strat (netto) poniesionych rocznie

Tradycyjna stacja Transformatorowa 89654.08zł
Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E 578.27zł

Wartość strat (netto) poniesionych w ciągu 10 lat

Tradycyjna stacja Transformatorowa 896540.83zł
Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E 5782.70zł
Prosty Kalkulator Korzyści Finansowych dla Inwestora

W Kalkulatorze dla uproszczenia przyjęto następujące założenia:

 • – Długość linii kablowej = 190 m
 • – Od stacji transformatorowej do budynku biegną dwie nitki kabla YKXS 4×185
 • – Od przyłącza energetycznego do budynku biegną trzy nitki kabla YHAKXS 70
 • – Wykorzystano transformator 630 kVA
 • – Średnia cena 1 kWh = 0,51 zł netto
 • – Zakład pracuje 31 dni w miesiącu po 24 godziny dziennie

W celu otrzymania dokładnych wyliczeń prosimy o kontakt z naszym Wydziałem Usług Energetycznych.

Powrót na górę